Free shipping
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Pollena- Ewa

 

Polityka prywatności w sklepie internetowym Pollena- Ewa

 

1.     Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o „Sklepie Internetowym”, „Kliencie”, „Umowie sprzedaży”, „Koncie” i „Newsletterze”, należy rozumieć te terminy zgodnie z definicjami zawartymi w pkt I Regulaminu sklepu internetowego Pollena- Ewa. 

2.     Funkcjonowanie Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych Klienta:

-           do założenia i funkcjonowania Konta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta;

-           do zawarcia Umowy sprzedaży: imię i nazwisko Klienta (jeżeli Klient jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP Klienta (w pozostałych przypadkach), adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)

-           do otrzymywania Newslettera: imię i adres e-mail Klienta.

3.      Wskazane wyżej dane Klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).

4.       Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

5.     Administratorem Danych Osobowych jest „POLLENA-EWA” S.A. z siedzibą w 97-425 Zelów Pl.Dąbrowskiego 13. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, NIP 727-012-55-54, REGON 470035135. Kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 5.659.200 PLN. (zwana dalej „Administratorem”).

6.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych, którym jest Pan Jan Stemposz, dostępny pod adresem: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.. o., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, oraz adresem e-mail: ido@tzmo.com.pl.

7.   Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

8.      Dane Osobowe są przetwarzane w celach założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi, w tym do wykonywania przez Administratora wszystkich praw i obowiązków związanych z realizacją ww. celów.

9.    Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy Administratora i współpracownicy Administratora współpracujący z Administratorem w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym w szczególności:

-           A100 Przedsięwzięcia Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wsparcia technicznego i programistycznego,

-           PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji zamówienia (w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem systemu płatności PayU, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne Administratorowi lub przechowywane przez Administratora),

Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie. 

10.     Dane Osobowe nie są przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

11.      Dane Osobowe są przechowywane przez okres realizacji ww. celów przetwarzania, a następnie do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z realizacją ww. celów przetwarzania, w szczególności roszczeń z tytułu zawartych Umów sprzedaży.

12.    Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, a w przypadkach określonych prawem także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do przenoszenia danych;

13.   Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail sklep@pollenaewa.com.pl.

14.     Klient ma prawo do wniesienia skargi do określonego prawem organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

15.    Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi.

16.   Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Danych Osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony Danych Osobowych należy certyfikat wystawiony przez COMODO RSA Domain Validation Secure Sderver CA. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy komputerem Klienta a stroną sklep.pollenaewa.com.pl jest szyfrowana 256-bitowym kluczem.

17.    System informatyczny, z którego korzysta Sklep Internetowy, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się ze stroną sklep.pollenaewa.com.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę sklep.pollenaewa.com.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony sklep.pollenaewa.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

18.   Strona sklep.pollenaewa.com.pl wykorzystuje technologię cookies typu PrestaShop (jest to zmienna id sesji), która zapisuje plik na komputerze użytkownika i kasuje go po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu. Ten typ cookies nie śledzi użytkowników w żaden sposób, nie personalizuje wyglądu strony, jest jedynie wykorzystywane jest do zapamiętania id sesji, zalogowania i obsługi koszyka. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić Klient znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony sklep.pollenaewa.com.pl. Administrator nie może zagwarantować jej poprawnego działania. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony  sklep.pollenaewa.com.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

19.  Google Analytics wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia przeanalizowania przez stronę www.pollenaewa.com.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony sklep.pollenaewa.com.pl. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin strony sklep.pollenaewa.com.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.